About

Safebox Office

คือ ออฟฟิศให้เช่าใจกลางเมือง
ทางเลือกของผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่
ที่มองหาพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ได้อย่างแท้จริง

Safebox Office โฉมใหม่

แต่ยังเก็บความทรงจำเดิมของพื้นที่ไว้

แล้วต่อเติมความแข็งแรงและบรรยากาศร่วมสมัยเข้าไป ปัจจุบัน Safebox Office ประกอบด้วย 14 ห้องสำนักงาน มีพื้นที่ส่วนกลางที่ชั้น 1 และชั้น 3 ซึ่งมี ห้องประชุม Pantry ร้านกาแฟ และ Facilities อย่างครบครัน

ที่นี่ไม่เพียงออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการทำงานและการใช้ชีวิต

แต่ยังออกแบบให้โลกได้รับผลกระทบน้อยที่สุดด้วย

ดิน

เศษอาหารเหลือทิ้งในแต่ละมื้อจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินให้กับต้นไม้หลายร้อยต้นในอาคาร

น้ำ

อาคารได้ออกแบบระบบท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศให้ไปรดต้นไม้รอบๆ พื้นที่

ลม

ติดตั้งระบบ Fresh Air ที่ดึงอากาศจากภายนอกอาคาร เข้ามาผ่านแผ่นกรองอากาศ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร

พลังงาน

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 112 kw ที่หลังคาเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง