Safebox Office จากโกดังเก่าสู่ออฟฟิศให้เช่าสุดฟังก์ชันใจกลางเมือง

พื้นที่ชีวิต

Safebox Office จากโกดังเก่าสู่ออฟฟิศให้เช่าสุดฟังก์ชันใจกลางเมือง

จากอดีตโกดังสินค้าอลูมิเนียมเส้นย่านบรรทัดทองสามย่าน ถูกรีโนเวทใหม่เป็น Office Space ที่ยังเก็บโครงสร้างหรือวัสดุเดิมบางส่วนไว้ ปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่ออฟฟิศซึ่งที่เน้นความสำคัญของ Community Space เพื่อให้คนทำงานมีพื้นที่สำหรับผ่อนคลายและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ใส่ Facilities เพื่อการทำงานอย่างครบครันตามคอนเซปต์มาแต่ตัวก็เริ่มทำงานได้เลย


สะดวกครบครันเต็มไปด้วยพื้นที่สร้างสรรค์

ไอเดียจากเซอร์วิสออฟฟิศชั้นนำระดับโลกที่สะดวก ครบครันด้วย facilities ผสมกับแนวคิด Co-Working Space ให้ทุกคนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งเหมาะกับการทำงานของคนรุ่นใหม่ Safebox Office จึงเบลนเอา 2 ประสบการณ์นี้มาเป็นต้นแบบในการออกแบบ 


‘คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกด้าน’ ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่ดี

Safebox มีพื้นที่ส่วนกลางที่ชั้น 1 และช้ัน 3 มีห้องประชุมกระจายตามมุมต่างๆ มีพื้นที่เตรียมอาหาร และโซนพักผ่อนทั้ง Indoor และ Outdoor มีร้านกาแฟ KATANYU LAB (tag page) เป็นพื้นท่ีที่ให้พนักงานจากทุกบริษัทมาใช้งานได้ 24 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อว่าพื้นที่ส่วนกลางที่ดีจะช่วยให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อใจ’พื้นที่สีเขียวเพื่อคนที่อยู่และคนโดยรอบ

ต้นไม้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสวนแนวตั้งที่ด้านนอกหรือต้นไม้เล็กใหญ่ในพื้นที่ก็ช่วยบังแดด ลดอุณหภูมิ กรองฝุ่นและฟอกอากาศให้ทั้งด้านในและนอกอาคารไปโดยปริยาย