Safebox Office แค่อยู่ก็เซฟแล้ว

ชวนคุยกับ ข้าวตู-กมลวัทน์ สุขสุเมฆ CEO จาก H LAB บริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจากเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ให้กับโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

H LAB บริษัท Tech Company คือหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่เข้ามาเช่าออฟฟิศที่ Safebox Office 

“งานของ H LAB จะค่อนข้างเครียด ใช้สมองเยอะ คุยกันเยอะ เลยอยากได้พื้นที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เวลาคุยงานกับทีมงานในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันทำให้เรามี Energy ใครว่าไม่เกี่ยว เราว่าเกี่ยวนะ”

“หนึ่งคือ Energy ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่สีเขียว มันทำให้เรารู้ว่าต้นไม้มันดีกับชีวิต มันทำให้เรารู้ว่าเราต้อง give back กับสิ่งแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดว่าตัวเองเปลี่ยนไป คือ พอมีตู้กดน้ำทุกคนก็จะไม่ใช้แก้วพลาสติกเพราะพกขวดน้ำเป็นของตัวเอง การมีจานชามให้ในพื้นที่ส่วนกลางทำให้ถ้าเราเลือกได้เราก็จะไม่เอาพวกกล่องโฟมที่ใช้แล้วทิ้งมา แล้วที่นี่ก็จะมีการแยะขยะ พอมันมีถังพวกนี้ เวลาเราจะทำอะไรเราจะคิดก่อนทิ้ง มันก็หลอมจนกลายเป็นพฤติกรรมเราไปด้วย”